telefon (+352) 26 90 46 95
email info(at)panorama-maarnech.lu
web www.panorama-maarnech.lu
telefonRestaurant
Lu - Di: de 11h30 - 14h
Me/Je/Di: 18h - 21h
Ve/Sa: 18h - 21.30h
telefon (+352) 26 90 46 95
email info(at)panorama-maarnech.lu
web www.panorama-maarnech.lu
telefon 09h00 - 19h00 Uhr
logo-restaurant aux pyramid
telefon (+352) 92 92 93
email info(at)pyramides.lu
web www.pyramides.lu
telefonLundi 8h00 – 22h00
Mardi 8h00 – 22h00
Mercredi 8h00 – 19h00
Jeudi 8h00 – 19h00
Vendredi 8h00 – 23h00
Samedi 8h00 – 23h00
Dimanche 8h00 – 22h00
logo-restaurant aux pyramid
telefon (+352) 26 90 46 95
email info(at)panorama-maarnech.lu
web www.panorama-maarnech.lu
telefonRestaurant
Lu - Di: de 11h30 - 14h
Me/Je/Di: 18h - 21h
Ve/Sa: 18h - 21.30h
telefon (+352) 26 90 46 95
email info(at)panorama-maarnech.lu
web www.panorama-maarnech.lu
telefon 09h00 - 19h00
telefon (+352) 92 92 93
email info(at)pyramides.lu
web www.pyramides.lu
telefon Lundi 8h00 – 22h00
Mardi 8h00 – 22h00
Mercredi 8h00 – 19h00
Jeudi 8h00 – 19h00
Vendredi 8h00 – 23h00
Samedi 8h00 – 23h00
Dimanche 8h00 – 22h00
telefon(+352)920233
web www.cactus.lu
telefon Lundi - Samedi 6h00 – 21h00
Dimanche 8h00 – 20h00
Jours fériés 8h00 – 20h00
telefon(+352) 92 04 60
email info@fonk.info
web www.fonk.info
telefon Lundi - Dimanche 7h30 – 18h00
telefon(+352)920233
web www.cactus.lu
telefon Lundi - Samedi 6h00 – 21h00
Dimanche 8h00 – 20h00
Jours fériés 8h00 – 20h00
telefon(+352) 92 04 60
email info@fonk.info
web www.fonk.info
telefon Lundi - Dimanche 7h30 – 18h00