News

Events

spendenaktion-620x300_Plan-de-travail-1
10. DEZ -
16. DEZ

KANNERSPILLSAACHEN SPENDENAKTIOUN – Sammelaktion

10 DEZ - 16 DEZ Kannerspillsaachen Spendenaktioun - Sammelaktion Am 10. Dezember startet die Spielsachen-Spendenaktion....

spendenaktion-620x300-verkauf
17. DEZ -
22. DEZ

KANNERSPILLSAACHEN SPENDENAKTIOUN – Verkauf

17 DEZ - 22 DEZ Kannerspillsaachen Spendenaktioun - Verkauf Vom 17. bis zum 22. Dezember...

endjorespatt-620x300
29. DEZ

ENDJORES-PATT

29 DEZ von 10:00 - 19:00 Uhr Enjores-Patt Stoßen Sie am 29. Dezember mit uns...